Posts

Showing posts from 2016

pada satu per tiga itu

hari bahagia semula

Di malam waras, aku gila.